100 công cụ hữu ích cho dân Digital Marketing, SEO

công cụ Digital Marketing

Các link này cực kỳ hữu ích được Học viện Digital Bách Khoa Để có thể đẩy hiệu quả chiến dịch digital marketing bạn sẽ cần theo dõi và phân tích chiến dịch liên tục đấy. Những công cụ này sẽ hữu ích cho bạn đấy.

1.   Keyword Research – Các công cụ hỗ trợ nghiên cứu từ khóa

 • Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner
 • Google Trends https://trends.google.com/trends/
 • Keyword Tool http://keywordtool.io/
 • Uber Suggest https://ubersuggest.io/
 • WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools
 • Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer
 • SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/

2.   Webmaster Tools – Các công cụ dành cho Webmaster

 • Google Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/
 • Bing/Yahoo Webmaster Tools https://www.bing.com/toolbox/webmaster
 • Yandex Webmaster Tools https://webmaster.yandex.com/

3.   Link Analytics – Các công cụ phân tích Backlink

 • Ahrefs https://ahrefs.com/
 • Moz Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose/
 • Majectic Seo http://www.majesticseo.com/
 • SEOprofiler https://www.seoprofiler.com/
 • LinkAssistant https://www.link-assistant.com/linkassistant/
 • Monitor Backlink https://monitorbacklinks.com/

4.   Website Speed – Các công cụ kiểm tra tốc độ Website

 • Google PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
 • Think with Google https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
 • Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/
 • Webpage Test http://www.webpagetest.org/

5.   Rank Checking – Các công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa

 • Helu Ranking http://ranking.helu.vn/
 • SerpLab – SERP checker https://www.serplab.co.uk/serp-check.php
 • RankTracker https://www.ranktracker.com/
 • Moz Pro Rank Tracker https://moz.com/tools/rank-tracker
 • SerpStat https://serpstat.com/

6.   Traffic Analytics – Các công cụ phân tích Website Traffic

 • Google Analytics http://www.google.com/analytics/
 • SimilarWeb https://www.similarweb.com/

7.   Content Marketing – Các công cụ hỗ trợ về nội dung

 • Small SEO Tools https://smallseotools.com/plagiarism-checker/
 • CopyScape http://www.copyscape.com/
 • BuzzSumo http://buzzsumo.com/
 • Grammarly https://www.grammarly.com/
 • Website Audit – Các công cụ phân tích Website
 • WooRank SEO Checker https://www.woorank.com/
 • SeoSiteCheckup https://seositecheckup.com/
 • Moz Pro On-Page https://moz.com/tools/onpage-grader
 • Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

8.   Social Management – Các công cụ quản lí mạng xã hội như Facebook, Twitter

 • Buffer https://buffer.com/
 • Hootsuite https://hootsuite.com/
 • it https://dlvrit.com/
 • Social Bakers https://www.socialbakers.com/

9. Social Listening – Các công cụ theo dõi (Monitoring), lắng nghe (Listening) social

 • Google Alerts https://www.google.com/alerts
 • SMCC https://smcc.vn/
 • SocialOne http://en.socialone.us/
 • BuzzMetrics http://buzzmetrics.com/
 • SocialHeat http://www.younetmedia.com/socialheat-social-monitoring
 • io https://sociograph.io/

10. Email Marketing – Các công cụ hỗ trợ Email

 • MailChimp https://mailchimp.com/
 • MailGun https://www.mailgun.com/
 • Mail-Tester https://www.mail-tester.com/
 • Google Email Markup https://developers.google.com/gmail/markup/
 • SendPulse https://sendpulse.com/

11. Domain/Hosting – Các nhà cung cấp tên miền, hosting lớn có uy tín

 • Godaddy http://chauvn.com/godaddy
 • Namecheap http://chauvn.com/namecheap
 • Vultr http://chauvn.com/vultr

12. User Analytics – Các công cụ phân tích hành vi người dùng trên Website, bản đồ Heatmap

 • Heap Analytics https://heapanalytics.com/
 • FullStory https://www.fullstory.com/
 • Piwik https://piwik.org/

13. Landing Page – Các công cụ hỗ trợ tạo Landing Page

 • LadiPage https://ladipage.vn/
 • InstaPage https://instapage.com/
 • LeadPages https://www.leadpages.net/
 • Unbounce https://unbounce.com/

14. Multimedia Design – Các công cụ hỗ trợ thiết kế hình ảnh, video, icon, font chữ

 • Canva https://www.canva.com/
 • Pencil http://pencil.evolus.vn/
 • Fotor http://www.fotor.com/
 • Uplevo http://www.uplevo.com/get-started
 • BannerSnack http://bannersnack.com/
 • Compressor https://compressor.io/
 • Animaker https://www.animaker.com/
 • Pixabay https://pixabay.com/
 • VectorStock https://www.vectorstock.com/
 • Icon Finder https://www.iconfinder.com/
 • 1001 Fonts http://www.1001fonts.com/

15. Chatbox/Livechat – Các công cụ tương tác với người dùng

 • Zopim https://www.zopim.com/
 • Zendesk https://www.zendesk.com/
 • Subiz https://subiz.com/vi/
 • VChat http://vchat.vn/

16.Digital Marketing Resources – Các Website chuyên về Digital Marketing

 • Moz Blog http://moz.com/blog
 • Marketing Land http://marketingland.com/
 • Marketo http://blog.marketo.com/
 • Search Engine Land http://searchengineland.com/
 • Search Engine Watch http://searchenginewatch.com/
 • Search Engine Journal https://www.searchenginejournal.com/
 • Search Engine Roundtable http://www.seroundtable.com/
 • Social Media Today http://www.socialmediatoday.com/
 • HubSpot http://www.hubspot.com/
 • Copy Blogger http://www.copyblogger.com/blog/

Theo Minh Quân
Học viện Digital Bách Khoa