2 bước để chống click tặc khi chạy quảng cáo Google Adwords

chống click tặt Adwords

Áp dụng 2 bước này bạn sẽ chấm dứt tình trạng click ảo. Tăng hiệu quả cho các chiến dịch PPC (Pay-per-click) của bạn bằng việc chặn đứng click ảo từ đối thủ hoặc các click không mong muốn.

Click ảo là gì?

Là các nhấp chuột từ công cụ tự động, rô bốt, phần mềm hoặc thủ công cố tình click vào quảng cáo nhằm mục đích tăng chi phí của bạn. Các click này làm ngân sách quảng cáo của bạn cạn kiệt nhưng không thu được khách hàng tiềm năng.

  • Click ảo chiếm 20% Trong tổng số click. Tại một số ngành nghề có mức độ canh tranh cao, tỷ lệ này có thể lên đến hơn 90%.

  • Hơn 9,2 tỷ Bị thiệt hại. Hơn 9,2 tỷ đồng bị lãng phí mỗi năm do các click từ đối thủ hoặc các click không mong muốn

Video thực hiện bởi thầy Nguyễn Hữu Phát