3 job tuyển dụng Digital Marketing “hot” năm 2021

Từ đối tác Viện Quốc tế Digital Bách Khoa đang có nhu cầu tuyển các vị trí Digital Marketing cho tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, du lịch Hoàn Mỹ, Casting Model Babyface và trung tâm huấn huyến VESTCO.

1. 01 Digital cho tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ => hoanmy.com
2. 01 Digital cho du lịch, du học Hoàn Mỹ => dulichhoanmy.com
3. 01 Digital cho trung tâm kỹ năng mềm => VESTCO.edu.vn
4. 01 Parttime Ai/Photoshop Casting Model => Babyface.vn

Bạn nào quan tâm gửi CVs phatnguyenhuu@gmail.com