4 công thức tính mật độ từ khóa trong SEO

công thứ SEO

Nghề làm SEO thì mật độ từ khóa (Keyword Density) là sử dụng để đo lường của mật độ từ khóa nào đó trên trang, biểu hiện tỉ lệ giữa từ khóa đó với tổng toàn bộ lượng từ trong bài viết SEO Theo công thức từ Học viện Digital thì có 4 dạng công thứcđể tính keyword density sẽ có dạng như:

  1. Keyword Density = ((Nkr* Nwp)/tkr) x 100
  2. Nkr (Number keyword repeated): Chính là số lần từ khóa được lặp lại trên trang.
  3. Nwp (Number words in phrase): Là số lượng từ trong keyword đó.
  4. Tkr (Total words on page): Là tổng số lượng từ có trên trang.

Keyword Density đã là yếu tố quan trọng trong xếp hạng từ khóa của bộ máy tìm kiếm từ những năm 1990 và mật độ từ khóa trên các trang càng cao thì dộ liên quan của từ khóa đó với nội dụng trên trang càng được gia tăng.

Học viện Digital