[Link Download] Báo cáo DIGITAL cập nhật 7/2020

Báo cáo Việt Nam Digital cập nhật tháng 072020 thống kê các số liệu đến tháng 01/2020 về Digital Việt Nam với một số con số thống kê như: Số lượng người dùng internet, số lượng thiết bị di động ở Việt Nam, số lượng người dùng mạng xã hội… với số liệu bạn quan tâm

  • 84% là lượng user 13+ sử dụng mạng xã hội ở VN
  • 2 giờ 22 phút là thời gian user Việt Nam dùng mạng xã hội mỗi ngày
  • 26% là ỷ lệ tăng trưởng tương mai điện tử Việt Nam

Thống kê theo nguồn tổ chức We Are Social và Hootsuite thống kê là tổ chức uy tín hơn 20 năm và là cơ sở cho các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp để dựa mô hình để có chiến lược hiệu quả hơn

Link download https://drive.google.com/file/d/1gopSo1dbsJ1cw6Ypkc4zsLkBN2f1cwdL/view?usp=sharing

Một số thống kê Digital ở Việt Nam  

Digital Insight Vietnam update 7/2020

Digital Insight Vietnam update 7/2020

Digital Insight Vietnam update 7/2020

Theo Nguyễn Hữu Phát
Viện Trưởng Học viện Digital Bách Khoa