Case Study Digital Marketing AeonEshop

AEON là tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, gia nhập vào thị trường Việt Nam từ năm 2014 với hơn 4 trung tâm thương mại tại các thành phố lớn. Ngoài kênh bán lẻ truyền thống, AEON muốn mở rộng thị phần thông qua kênh online với website là AeonEshop.

  • Dịch vụ: Chạy marketing tăng doanh số, xây dựng hệ thống đo lường.
  • Kết quả: Số đơn hàng tăng 50% trong vòng 2 tháng, đóng góp 38% trên tổng số đơn hàng online của AEON

Website: https://aeoneshop.com