Chiến lược Digital Marketing về chia sẻ thông tin

chiến lược Digital

Nghe nói Digital Marketing dễ lắm và nhà nhà ai ai từ công ty lớn nhỏ, chủ shop, cá nhân… cũng đầu tư làm. Sau đây, Học viện Digital chia sẽ chiến lược giúp tăng nội dung chia sẻ cho doanh nghiệp nhỏ, chụp shop giúp chiến dịch rầm rộ gây sự chú ý, thì hãy chiếm lấy cảm tình khách hàng bằng “tấm lòng” được đào tạo khóa học Digital Marketing.

Khi bạn không có nhiều tiền để làm những chiến dịch rầm rộ gây sự chú ý, thì hãy chiếm lấy cảm tình khách hàng bằng “tấm lòng” của bạn. Nghĩa là gì? Bạn tạo ra những nội dung có giá trị đối với khách hàng/khách hàng tiềm năng, giúp họ giải quyết một vấn đề nào đó, khiến họ bị thu hút và tự động chia sẻ giúp bạn.

Một content lý tưởng phải đạt được 2 mục đích:

  • Giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tiếp thị và phát triển phạm vi
  • Giúp khán giả của bạn nhận được những thông tin họ cần và quan tâm

Để có được một mũi content bắn 2 đích như thế này không phải chuyện đơn giản. Bạn có một số gợi ý:

  • Tạo ra nội dung mang lại phản ứng cảm xúc từ khán giả, vì trong rất nhiều trường hợp họ chia sẻ nội dung vì yếu tố cảm xúc.
  • “Soi” xem đối thủ của bạn đang có những nội dung nào đạt hiệu quả và học hỏi một cách chọn lọc.
  • Tạo nội dung hữu ích để khán giả chia sẻ với mục đích giúp đỡ những người khác.
  • Kể một câu chuyện tạo được sự đồng cảm với đối tượng khán giả của bạn, nói cách khác là đánh trúng insight.

Theo Học viện Digital Bách Khoa