Chiến lược Digital Marketing bền vững

Chiến lược digital marketing

Chiến lược digital marketing bền vững tức là bạn thực hiện chiến dịch tạo giá trị cho doanh nghiệp bền vững mà người dùng thường hay nhắc lại và là một minh chứng cho 1 chiến dịch thành công.

2 mục tiêu thực hiện chiến lược Digital Marketing

 • Từ mục tiêu kinh doanh, chung ta sẽ xác định được mục tiêu của marketing.
 • Từ mục tiêu của marketing ta sẽ bẻ nhỏ xuống các mục tiêu của digital marketing.

Tùy vào từng doanh nghiệp, mục tiêu của digital marketing, bao gồm

 • Tăng trưởng user website, social media bằng organic và paid media.
 • Tăng trưởng doanh thu từ các kênh digital, chi phí của digital marketing/doanh thu (cir = cost to income ratio)
 • Tỉ lệ chuyển đổi từ traffic sang sale và doanh thu
 • Cost per sale (CPS), Cost per instal (CPI), cost per lead (CPL) v.v..

Sau khi xác định được các mục tiêu, thật sự rõ ràng, chúng ta mới có thể bắt đầu có 1 chiến lược đúng đắn được.

Chiến lược digital marketing

Lưu ý khi đặt mục tiêu, bạn hãy có những key result là những chỉ số thực sự SMART. Đó là viết tắt của các chữ cái:

 • Specific: cụ thể. Mục tiệu không bao giờ được chung chung. Ví dụ như không phải thấy người khác làm SEO thì mình cũng làm SEO. Làm SEO chỉ how không phải mục tiêu cụ thể.
 • Measurable : đo đếm được. Digital Marketing thực sự tuyệt vời vì phần lớn mọi thứ chúng ta đều có thể đo đếm được.
 • Achievable: Khả thi. Mục tiêu lúc nào cũng có tính thử thách. NHƯNG … 1 mục tiêu đặt “trên trời” … chắc chắn đó mục tiêu dở tệ nhật. Bí quyết ở đây là phải xác định được các nguồn lực: nhân sự, ngân sách, hệ thống, thương hiệu, sản phẩm v.v.. Sau đó đặt ra 1 mục tiêu có trong tầm “rất cố gắng” so với mức có thể đạt 1 cách thông thường. Mức “rất cố gắng” khác với mức “ở trên trời nhé”.
 • Relatable: thực sự liên quan. Mục tiệu đặt ra phải liên quan tới mục tiêu lớn của cả hoạt động marketing, hoạt động kinh doanh.
 • Timeable: luôn có deadline là điều không phải bàn cãi. Thời gian chúng ta cần để đạt được mục tiêu cũng phải dựa trên các nguồn lực. Ví dụ: Không thể làm SEO mũ trắng trong thời gian 1 2 tháng là lên top 1.

Để lên 1 chiến lược, kế hoạch digital marketing, mọi người sẽ phải nắm được quy trình RSPTMMIC.

Chiến lược digital marketing

7 bước chiến lược Digital Marketing bền vững gồm:

 1. Research: Nghiên cứu thị trường, sản phẩm, đối thủ và nội tại. Phân tích SWOT.
 2. Segmentation: Phân khúc
 3. Positioning: Định vị.
 4. Targeting: Xác định khách hàng mục tiêu. Trả lời câu hỏi who,where, when,why,how. Tìm ra USP cho tệp đội tượng.
 5. Marketing Mix: chính là 4P: product, pricing, place, promotion.
 6. Implement: Triển khai.
 7. Control: Đo lương và tối ưu.

Tiếp theo mọi người cần xây 1 phễu digital marketing, xác định rõ mọi điểm chạm của khách hàng:

Khách hàng của bạn khi đang ở giai đoạn awareness, thì bạn cần làm tốt phần brand awareness, chứ không phải là bắt khách hàng đó phải mua hàng.
Quảng cáo bạn đắt vì bạn không có các hoạt động branding và làm organic traffic.

Với những bước ở trên bạn đã có thể tiến hành 1 bản kế hoạch digital marketing rồi.

Thạc sỹ Nguyễn Hữu Phát
Học viện Digital Bách Khoa