2 sự nhầm lẫn giữa Digital Marketing và Marketing Online

Digital Marketing và Marketing Online

Trong những câu chuyện mà tôi thường gặp và trao đổi thì rất nhiều bạn mới là nghề hay nhầm lẫn giữa Digital Marketing và Marketing Online. Viện Digital Bách Khoa giải thích để nhiều bạn rõ cụm từ này

  • Marketing Online là định vị cho các hoạt động cốt lõi Marketing và Online là 1 phần. Ngân sách làm marketing truyền thống thường sẽ chiếm 4/5 ngân sách và dành 1/5 ngân sách làm kênh Online.
  • Digital Marketing sử dụng nền tảng Digital bao gồm Digital Online và Digital Offline. Toàn bộ hoạt động truyền thông, quảng bá, sự tương tác đều kết nối thông qua Internet và thu thập data dữ liệu mới. Tất nhiên, ngân sách Digital Marketing sẽ chiếm phần lớn cho chiến dịch hoạt động có tương tác này.

Một điểm nhắc lại, Digital thì bao gồm có cả online và offline và những kênh digital nhưng lại là offline phổ biến mà mọi người thường tiếp xúc như TV, radio, biển quảng cáo điện tử ngoài trời không kết nối internet… Do đó, Digital marketing xuất hiện trong cuộc sống và được doanh nghiệp trên thế giới đưa vào từ rất lâu.

Digital Marketing
Quảng cáo xe buýt không kết nối internet chính là offline digital

Và chính sự nhầm lẫn rất tai hại của nhiều người về biển quảng cáo điện tử ngoài trời OOH không có gắn internet đã truyền thông ra cho rất những người mới thông tin sai.

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Phát
Học viện Digital Bách Khoa