DIGITAL THỰC CHIẾN

Bạn đam đam mê công nghệ, kinh doanh và muốn có một nghề thực chiến trong lĩnh vực Digital… Bạn xem lịch khai giảng và muốn biết chi tiết khóa học cũng như đăng ký online vui lòng chọn thông tin bên dưới.

Khóa học Facebook Marketing thực chiến

Thời gian: 2 tuần
Học phí: 4.000.000 VNĐ
Đăng ký trước khai giảng giảm 20% 
Học phí còn 3.200.000đ

ĐĂNG KÝ HỌC

Khóa học SEO và Google Ads

Thời gian: 2 tuần
Học phí: 4.000.000 VNĐ
Đăng ký trước khai giảng giảm 20% 
Học phí còn 3.200.000đ

ĐĂNG KÝ HỌC