DIGITAL THỰC CHIẾN

Bạn đam đam mê công nghệ, kinh doanh và muốn có một nghề thực chiến trong lĩnh vực Digital… Bạn xem lịch khai giảng và muốn biết chi tiết khóa học cũng như đăng ký online vui lòng chọn thông tin bên dưới.

Chuyên viên Digital Marketing

Thời gian: 2 tháng
Học phí: 8.000.000 VNĐ
Đăng ký khai giảng giảm 10% HP

ĐĂNG KÝ HỌC

Chuyên viên Digital Trade

Thời gian: 2 tháng
Học phí: 8.000.000 VNĐ
Đăng ký khai giảng giảm 10% HP

ĐĂNG KÝ HỌC

Facebook Marketing thực chiến

Thời gian: 5 buổi/ 12.5 giờ
Học phí: 2.500.000 VNĐ
Đăng ký khai giảng giảm 20% HP

ĐĂNG KÝ HỌC

SEO & Google Adwords thực chiến

Thời gian: 4 buổi/ 10 giờ
Học phí: 2.500.000 VNĐ
Đăng ký khai giảng giảm 20% HP

ĐĂNG KÝ HỌC

Video Marketing

Thời gian: 4 buổi/ 10 giờ
Học phí: 2.500.000 VNĐ
Đăng ký khai giảng giảm 20% HP

ĐĂNG KÝ HỌC

Học thiết kế đồ họa dành Marketer

Thời gian: 5 buổi/ 12.5 giờ
Học phí: 2.500.000 VNĐ
Đăng ký khai giảng giảm 20% HP

ĐĂNG KÝ HỌC

Học thiết kế website WordPress

Thời gian: 5 buổi/ 12.5 giờ
Học phí: 2.500.000 VNĐ
Đăng ký khai giảng giảm 20% HP

ĐĂNG KÝ HỌC

Học làm App và App Marketing

Thời gian: 4 buổi/ 10 giờ
Học phí: 2.500.000 VNĐ
Đăng ký khai giảng giảm 20% HP

ĐĂNG KÝ HỌC