KHÓA HỌC DIGITAL THỰC CHIẾN

Bạn đam đam mê công nghệ, kinh doanh và muốn có một nghề thực chiến trong lĩnh vực Digital… Bạn xem lịch khai giảng và muốn biết chi tiết khóa học cũng như đăng ký online vui lòng chọn thông tin bên dưới.

Chuyên viên Digital Marketing

Thời gian: 2 tháng
Học phí: 8.800.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC

Digital Marketing Online

Thời gian: 2 tuần
Học phí: 1.500.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC

Facebook Marketing thực chiến

Thời gian: 2 tuần
Học phí: 4.000.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC

SEO và Google Ads

Thời gian: 2 tuần
Học phí: 4.000.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC

Zalo Marketing

Thời gian: 1 buổi
Học phí: 1.000.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC

Thiết kế web WordPress

Thời gian: 4 buổi/ mỗi buổi 2,5 giờ
Học phí: 2.500.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC

Video Marketing & Livestream

Thời gian: 3 buổi/ mỗi buổi 2,5 giờ
Học phí: 1.600.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC

Đồ họa dành cho marketer

Thời gian: 3 buổi/ mỗi buổi 2,5 giờ
Học phí: 1.600.000 VNĐ

TỈM HIỂU THÊM

Digital Marketing Bất Động Sản

Thời gian theo nhu cầu
Đào tạo nhu cầu học viên, doanh nghiệp
Liên hệ để tư vấn
Học phí tùy mô hình

TỈM HIỂU THÊM

Digital Marketing FMCG

Thời gian theo nhu cầu
Đào tạo nhu cầu học viên, doanh nghiệp
Liên hệ để tư vấn
Học phí tùy mô hình

TỈM HIỂU THÊM

Digital Marketing Platform

Thời gian theo nhu cầu
Đào tạo nhu cầu học viên, doanh nghiệp
Liên hệ để tư vấn
Học phí tùy mô hình

TỈM HIỂU THÊM

Digital Trade

Thời gian theo nhu cầu
Đào tạo nhu cầu học viên, doanh nghiệp
Liên hệ để tư vấn
Học phí tùy mô hình

TỈM HIỂU THÊM