Xem đồ án Digital Marketing hệ thống Bò sốt ZoZo bạn Nguyễn Văn Hành lớp 21DM49 tập trung phát triển thương hiệu, kết nối hệ thống bán hàng Shoppee, Grab Food… và thường xuyên tổ chức các hoạt động Online thu hút qua kênh TikTok, Youtube và sử dụng các KOLs để viral nội dung.

Xem đồ án Digital Marketing hệ thống Bò sốt ZoZo bạn Hành Long 21DM49

Digital-SotHauZoZo-Hanh-DM49