• Dự án “Affiliate Marketing & Guest Post” thực hiện 2 lĩnh vực
    • Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết) là hình thức Marketing chỉ tính trên hiệu quả, trong đó doanh nghiệp (tức Advertiser) chỉ trả hoa hồng cho các đối tác thuộc mạng lưới tiếp thị liên kết (Publisher) khi có đơn hàng hoặc chuyển đổi thành công.
      \Guest Post là bài đăng CHẤT LƯỢNG của khách lên 1 wesbite/blog.
  • Lớp: Digital Marketing 20DM33
  • GVHD: Thạc sỹ Nguyễn Hữu Phát
  • HV: Lê Thị Huyền + Nguyễn Thị Yến Linh
  • Website: https://eplusreview.com/

Xem dự án Digital Marketing Affiliate Marketing & Guest Post

20DM33-Digital-Affiliate-HuyenLinh