Digital Marketing khách sạn cách ly Covid theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế do bạn Nguyễn Ngọc Xuân lớp 21DM42 thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Học viện Digital Bách Khoa.

  • Khách sạn Mihoki Suites
  • Thực hiện: Nguyễn Ngọc Xuân lớp 21DM42
  • GV hướng dẫn: Thạc sỹ Nguyễn Hữu Phát

Mihoki Suites là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam cung cấp dịch vụ khách sạn cách ly theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế tại các thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.

Mục tiêu dự án Digital Marketing khách sạn cách ly Covid

  • Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho khách sạn cách ly Mihoki Suites.
  • Đẩy mạnh truyền thông, PR, giúp mọi người biết đến thương hiệu nhiều hơn. Thúc đẩy khách mua hàng.
  • Thu thập dữ liệu quảng cáo, định hình cho những chiến dịch sau.

Hình ảnh dự án Digital Marketing khách sạn cách ly Covid

Digital Marketing khách sạn Mihoki cách ly Covid bạn Ngọc Xuân 21DM42

Digital Marketing khách sạn Mihoki cách ly Covid bạn Ngọc Xuân 21DM42

Digital Marketing khách sạn Mihoki cách ly Covid bạn Ngọc Xuân 21DM42

Slide dự án Digital Marketing khách sạn cách ly Covid

Digital-Khach-san-cach-covid-xuan