Đồ án Digital Marketing kính thuốc Nam Quang bạn Kim Cương lớp 21DM48 với chiến dịch “TRÒNG CHÍNH HÃNG-THAY TRÒNG CŨ LẤY TRÒNG MỚI NHẬN NGAY 300K” thực hiện  3 tháng cuối năm 2021.

Hình ảnh đồ ánDigital Marketing kính thuốc

Đồ án Digital Marketing
Bạn Kim Cương thuyết trình đồ án

Digital Marketing kính thuốc \\\\

Xem chi tiết đồ án Digital Marketing kính thuốc

Digital Project - Kinh Thuoc - Kim Cuong 21DM48