Đồ án Digital Marketing nội thất bạn Trần Đức Long lớp 21DM46 tập trung vào thiết kế nội thất và triển khai xây dựng nội thất cho công ty Yung interior design.

Mục tiên chiến dịch Digital Marketing nội thất

  • 3 tháng đầu sẽ tập trung viết bài, video để tạo giá trị tới KH thông qua fanpage, website & youtube
  • 3 tháng kế tiếp tăng khả năng tiếp cận KH thông qua QC FB, Google Ads, Youtube
  • 6 tháng còn lại sẽ đưa ra những sản phẩm KH cần sau khi nghiên cứu thị trường và tiếp tục tạo ra giá trị

Digital Marketing nội thất

Digital Marketing nội thất

Nội dung chiến dịch Digital Marketing nội thất

Digital-Marketing-Noi-That-Duc-Long-21DM46