Đồ án Digital Marketing nông sản Hữu Cơ Sài Gòn là dự án bạn Võ Thị Thu lớp 19DM08 là dự án thật sản xuất nông sản theo công nghệ tiên tiến Nhật Bản và được chứng nhận VietGap và chứng nhận nguồn nước tưới tiêu sạch.

Mục tiêu của chiến lược

  • Tiếp cận khách hàng tiềm năng và tăng lượng follower lên 5.000 trong 1 tháng
  • Chiến lược Digital Marketing dẫn dọc, kết hợp profile, facebook page, group (vd: group ăn sạch, sống khỏe)
  • Tăng lượng khách hàng bằng Google Ads và youtube
  • Tăng doanh thu online qua trang web bán hàng

Xem nội dung đồ án Digital marketing

19DM09-Vien-Digital-NongsanHuuCo-ThuVo