Đồ án Digital Marketing thương hiệu thời trang /5TW/ SV Hương Ly bảo vệ đồ án tại Viện Digital Bách Khoa đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho các bạn trẻ về phong cách trẻ trung , năng động và tính đường phố mang thương hiệu Việt.

“Tất cả những gì bạn thấy chỉ là một phần. Những gì bạn nghe chỉ là một ý kiến.”

1.Mục tiêu đồ án

2.Lộ trình dự án

3.Mục tiêu tiếp cận trong quý

4.Đối tượng tiếp cận

5.Kết quả đạt được

6.Vấn đề và giải pháp “Triệt để”

7.Ngân Sách

Bảo vệ đồ án Digital Marketing
Bạn Hương Ly trình bày đồ án tốt nghiệp Digital

Xem đồ án Digital Marketing thương hiệu thời trang /5TW/

20DM29-DigitalMarketing-The5Way-HuongLy