Đồ án Digital Marketing cửa nhôm TOPAL. Đồ án Digital Marketing thực hiện bởi Hoàng Thịnh lớp 19DM13 tại Học viện Digital Bách Khoa được Thạc sỹ Nguyễn Hữu Phát hướng dẫn.

Đồ án Digital Marketing cửa nhôm TOPAL
Đồ án Digital Marketing cửa nhôm TOPAL

Mục tiêu chiến dịch Marketing Online

  • Tăng cường nhận thức của khách hàng về thương hiệu TOPAL
  • Tiếp cận khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng mua hàng
  • Tạo sự quan tâm và yêu thích thương hiệu TOPAL

Xem chi tiết đồ án Digital

Digital Marketing - TOPAL - Hoang Thinh 19DM13