Đồ án Digital Marketing bạn Trần Thị Mỹ Uyên cho thương hiệu KOREA CONTACT LENS

  1. Thấu hiểu hành vi KH trong kỷ nguyên số.
  2. Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch.
  3. Các phương pháp điển hình & mô hình quản lý
  4. Ngân sách triển khai

Xem đồ án Digital Marketing

(Rê bên dưới và click mũi tên LÊN/XUỐNG để xem nhiều slide trong 1 file PDF)

Digital-Project-ContactLENS