Đồ án Digital Marketing Logo 10 USA bạn Tạ Thị Diễm Hồng nhằm tiếp cận khách hàng tiềm năng (Nhân viên văn phòng, người mới khởi nghiệp, DN vừa và nhỏ, mới thành lập, DN quay trở lại hoạt động). Tạo ra nhu cầu và thuyết phục khách hàng lựa chọn logo10usd. Tương tác thường xuyên với khách hàng để tăng nhận thức, quan tâm về thương hiệu.

XEM ĐỒ ÁN DIGITAL MARKETING

(Rê bên dưới và click mũi tên LÊN/XUỐNG để xem nhiều slide trong 1 file PDF)

Digital-Project-Logo10USA