Đồ án Digital Marketing Phòng tập Fitness Saigon SV Nguyễn Thanh Phong vừa báo cáo tốt nghiệp tại Học viện Digital Bách Khoa ngày 28/8.

Mục tiêu kế hoạch Digital Marketing Phòng tập Fitness Saigon

  • Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho Fitness Saigon Studio.
  • Đẩy mạnh truyền thông, PR, giúp mọi người biết đến phòng gym Fitness Saigon Studio nhiều hơn. Thúc đẩy khách sử dụng dịch vụ.
  • Thu thập dữ liệu khách hàng

Xem Đồ án Digital Marketing Online

DigitalMarketing-Plan-Fitness-ThanhPhong