Đồ án Digital Marketing bạn Lê Minh Đức cho trung tâm Anh ngữ English Gardent

  1. Nâng tầm ngoại ngữ cho người Việt Nam với PP hoàn toàn mới.
  2. Tăng lượng followers của fanpage lên 10,000 trong vòng 3 tháng.
  3. Hầu hết học viên cảm thấy hài lòng về giá cả và chất lượng dịch vụ.
  4. Tăng số lượng đăng ký học viên từ 1 học viên/ngày lên 10 học viên/ngày.
  5. Tăng tỷ lệ học viên cũ tiếp tục đăng ký khóa học mới tiếp theo.

Xem đồ án Digital Marketing

Digital-Project-Gardent