Đồ án Digital Marketing bạn Huỳnh Tấn Thành cho thương hiệu thể thao ULA Sport

  • Phát triển và tạo nên xu hướng cũng như thế mạnh về dụng cụ thể thao.
  • Xây dựng thương hiệu thân thiện với khách hàng
  • Tăng lượng followers của fanpage lên 10,000 trong 3 tháng.
  • Khách hàng thỏa mãn với chất lượng sản phẩm.
  • Tăng đơn hàng từ 10 đơn hàng/ngày lên 50 đơn hàng/ngày.
  • Tỷ lệ khách hàng cũ quay lại tiếp tục mua hàng tăng

Xem Đồ án Digital Marketing Online

Digital-Project-HuynhTanThanh