Website Trung tâm Nhật ngữ Hikari https://hkr.edu.vn/ với hơn 50.000 học viên học tại trung tâm và học viên đi Nhật theo dạng du học. Các khóa học tiếng Nhật của Hikari Academy luôn cập nhật và áp dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy

Website Trung tâm Nhật ngữ Hikari