phòng L’Herbe là thương hiệu xà phòng hữu cơ tự hào  không chỉ là một website mua sắm đầu tiên mang đến những  dòng sản phẩm từ thiên nhiên, mà còn đảm bảo tính “an toàn”  cho sức khỏe bà mẹ và trẻ em Việt Nam mà còn là một doanh  nghiệp đi đầu trong xu hướng “sống xanh”.

Đây là dự án của 2 bạn TRẦN HỒ NHẬT KHA và HUỲNH LONG KHẢ TÚ lớp D1806H2 thầy Nguyễn Hữu Phát dạy tại Arena Multimedia

Mục tiêu dự án Digital Marketing

  • Quảng bá thương hiệu.
  • Tạo hình ảnh tốt đẹp về thương hiệu để thu hút nhóm khách hàng vãng lai và khách hàng tiềm năng.
  • Cung cấp các thông tin liên hệ, hệ thống cửa hàng và sản phẩm.
  • Thông báo các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và sản phẩm mới đến khách hàng.
  • Truyền tài thông điệp và tin tức liên quan đền thương hiệu.

Xem chi tiết đồ án Digital Marketing

lherbe