Đồ án Digital Marketing đồ chơi gỗ Nam Hoa

gital Marketing đồ chơi

Đồ án Digital Marketing đồ chơi gỗ Nam Hoa của SV Nguyễn Song Phương Hạ lớp 19DM10 – Nam Hoa Toys là thương hiệu đồ chơi trẻ em bằng gỗ của Nam Hoa. Mục tiêu dự án Digital giúp tăng cường nhận diện thương hiệu; Tăng cam kết người dùng và chuyển đổi; Là kênh […]