Học Viện Quốc tế Digital Bách Khoa (Bach Khoa International Digital Academy) thành lập từ Trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn (Bach Khoa Saigon College) với quyết định số 668/QĐ-LĐTBXH cấp ngày 03/06/2020 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chứng chỉ học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận bằng đôi được Bach Khoa International Digital Academy và Bach Khoa Sai Gon College cấp. Có giá trị chứng nhận tại Việt Nam và đối tác tuyển dụng quốc tế.  Học viên sau khi hoàn tất và đạt yêu cầu tốt nghiệp hệ chuyên viên sẽ cấp chứng chỉ/ chứng nhận tốt nghiệp cùng bảng điểm chi tiết.

Bằng cấp học viện Digital

Digital Marketing Professional
Chứng chỉ cấp bởi Học Viện Quốc tế Digital Bách Khoa
và Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn

Bằng cấp học viện Digital

Digital Marketing Professional
Chứng nhận cấp bởi
Học Viện Quốc tế Digital Bách Khoa

HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP TẠI HỌC VIỆN

Tốt nghiệp Digital Marketing
Tốt nghiệp Digital Marketing
Tốt nghiệp Digital Marketing
Tốt nghiệp Digital Marketing
Tốt nghiệp Digital Marketing
Tốt nghiệp Digital Marketing
Tốt nghiệp Digital Marketing
Tốt nghiệp Digital Marketing