Trung tâm Digital Bách Khoa (Bach Khoa International Digital Academy) thành lập từ Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa (Bach Khoa Polytechnic College) với quyết định số 618/QĐ-UBND TP.HCM cấp ngày 5/2/2008. Chứng chỉ học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận bằng đôi được Bach Khoa International Digital Academy và Bach Khoa College cấp. Có giá trị chứng nhận tại Việt Nam và đối tác tuyển dụng quốc tế.  Học viên sau khi hoàn tất và đạt yêu cầu tốt nghiệp hệ chuyên viên sẽ cấp chứng chỉ/ chứng nhận tốt nghiệp cùng bảng điểm chi tiết.

Digital Marketing Professional
Chứng chỉ cấp bởi Trung tâm Digital Bách Khoa
và Bach Khoa College

Bằng Digital Marketing

Digital Marketing Professional
Chứng nhận cấp bởi Trung tâm Digital Bách Khoa