Khóa học Digital Marketing Plan (Lập kế hoạch, ngân sách, thời gian & Đo lường Marketing Online)

Lập kế hoạch Digital marketing

Khóa học Digital Marketing Plan bạn sẽ học lập kế hoạch, ngân sách, thời gian & Đo lường Marketing Online. Học lập chỉ số chuẩn để đo lường. Marketing Online cũng không ngoại lệ, để đi vào làm một cách bài bản chuyên nghiệp thì KPIs chính là thước đo tốt nhất.

 1. Thời lượng:
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • Yêu cầu: phải biết dùng Marketing Online căn bản, biết dùng PowerPoint
 1. Giới thiệu:
 • Để đánh giá hiệu quả của một công việc thì rất cần các công cụ, chỉ số chuẩn để đo lường. Marketing Online cũng không ngoại lệ, để đi vào làm một cách bài bản chuyên nghiệp thì KPIs chính là thước đo tốt nhất.
 • Lập kế hoạch marketing không phải đơn giản vì không chủ ý tưởng, chiến lược mà còn phân tích lựa chọn các công cụ khi lập kế hoạch Digital Marketing hiệu quả đối với từng chiến dịch.
 • Các case study về Marketing Plan, các nhóm hoàn thiện Marketing plan của mình để chuẩn bị thuyết trình tốt nghiệp
 1. Chương trình học
 • Phần 1: Lập kế hoạch Digital Marketing dành cho truyền thông bán Hàng (Sale)
  • Tìm concept và kênh đối thủ chạy
  • Chuẩn bị Fanpage/ Video/ Ảnh/ Website/ Bài viết
  • Kế hoạch bán hàng kênh chủ động (Google SEO hoặc adwords)
  • Kế hoạch bán hàng kênh bị động (FB ads/ Zalo/ Bài PR/ Native ads/ Instagram/ Adnetwork)
  • Kế hoạch bán hàng qua kênh Opt-in nuôi dưỡng
  • Kế hoạch bán hàng cho khách cũ/ Upsale/ cross sales
  • Đo lường và cải tiến hiệu quả
 • Phần 2: Lập kế hoạch Digital Marketing dành cho thương hiệu
  • Định vị và nhận diện thương hiệu
  • Tìm concept và kênh đối thủ chạy
  • Chuẩn bị Fanpage/ Video/ Ảnh/ Website/ Bài viết
  • Kế hoạch kênh chủ động (Google SEO hoặc adwords)
  • Kế hoạch kênh bị động (FB ads/ Zalo/ Bài PR/ Native ads/ Instagram/ Adnetwork)
  • Đo lường và cải tiến hiệu quả
 • Phần 3:  Hướng dẫn lập kế hoạch Digital Marketing
  • Hiểu về kế hoạch Digital Marketing dành cho kế hoạch nội bộ và kế hoạch dành Agency
  • Khai thác ý tưởng và lên concept triển khai Digital Marketing Online cho dự án
  • Lên kế hoạch ngân sách và chi phí cho từng khoản mục đầu tư
   • Ngân sách tự làm nội bộ
   • Ngân sách thuê ngoài
  • Lên kế hoạch thời gian tính theo hằng tuần/ tháng/ năm
  • Tính KPIs từng dự án và toàn bộ dự án và điều chỉnh dự án
  • Lập Action Plan cho kế hoạch Marketing Online cho từng kênh triển khai