LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC DIGITAL

Tìm khóa học

Khóa học Khai giảng Ca Buổi Thời lượng Tuyển sinh Học phí (*)

Học phí

Giảm học phí đóng 1 tuần trước khai giảng

Chuyên viên Digital Marketing 

    30/03 Tối 2-4-6 2 tháng Đăng ký 8.000.000đ 7.200.000đ
Facebook Marketing     08/04 Tối 3-5-7 5 buổi Đăng ký 2.500.000đ 2.000.000đ
Video Marketing     30/03 Tối 2-4-6 4 buổi   2.500.000đ 2.000.000đ
Web Marketing     08/04 Tối 3-5-7 4 buổi Đăng ký 2.500.000đ  2.000.000đ

Digital Marketing Bất động sản

    30/03 Tối 2-4-6  6 buổi  Đăng ký 5.000.000đ  4.000.000đ 

Digital Marketing hàng tiêu dùng

     30/03 Tối 2-4-6 6 buổi  Đăng ký  5.000.000đ  4.000.000đ 

Chính sách giảm học phí (*)

1. Khóa chuyên viên Digital Marketing

2. Khóa chuyên viên Digital Marketing Bất động sản

3. Khóa chuyên viên Digital Marketing Hàng tiêu dùng

4. Các khóa Digital thực chiến

    • Giảm 20% khi đóng học phí 
    • Không áp dụng khuyến mãi cộng dồn