LỊCH KHAI GIẢNG HỌC VIỆN QUỐC TẾ DIGITAL

Tìm khóa học

Khóa học Khai giảng Ca Buổi Thời lượng Tuyển sinh Học phí (*) Học phí giảm đến 31/03 

 

Chuyên viên Digital Marketing

 

  26/02 Sáng 2-4-6 2 tháng Đăng ký 8.000.000đ 7.200.000 

   02/03

Tối 2-4-6 2 tháng Đăng ký 8.000.000đ 7.200.000
    25/02 Tối 3-5-7 2 tháng Đăng ký 8.000.000đ 7.200.000
Facebook Marketing   16/03 Tối 3-5-7 5 buổi Đăng ký 2.500.000đ 2.000.000
Video Marketing    25/02 Tối 3-5-7 4 buổi Đăng ký 2.500.000đ  2.000.000

Digital Marketing Bất động sản

25/02 Tối 2-4-6  6 buổi  Đăng ký 5.000.000đ  4.000.000 

Digital Marketing hàng tiêu dùng

26/02 Tối 2-4-6 6 buổi  Đăng ký  5.000.000đ  4.000.000 

Chính sách giảm học phí (*)

1. Khóa chuyên viên Digital Marketing

2. Khóa chuyên viên Digital Marketing Bất động sản

3. Khóa chuyên viên Digital Marketing Hàng tiêu dùng

4. Các khóa Digital thực chiến

    • Giảm 20% khi đóng học phí 
    • Không áp dụng khuyến mãi cộng dồn