LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC DIGITAL

Tìm khóa học

KHOÁ HỌC Khai giảng Ca Buổi học Thời lượng Tuyển sinh Học phí (*) Học phí giảm
Chuyên viên Digital Marketing  12/10
Sáng 2-4-6 2 tháng Đăng ký 8.000.000đ 7.200.000đ
28/09 Tối 2-4-6 2 tháng Đăng ký 8.000.000đ 7.200.000đ
21/9 Sáng 2-4-6 2 tháng
học ghép
Đăng ký 8.000.000đ 7.200.000đ
SEO & Adwords 21/9 Sáng/Tối 2-4-6 5 buổi Đăng ký 2.500.000đ 2.000.000đ
Facebook Marketing 28/9 Sáng/Tối 2-4-6 5 buổi Đăng ký 2.500.000đ 2.000.000đ
Thiết kế Web, WordPress 21/9 Sáng/Tối 2-4-6 4 buổi Đăng ký 2.500.000đ 2.000.000đ
Đồ hoạ dành Marketer 21/9 Sáng/Tối 246/357 3 buổi Đăng ký 2.000.000đ 1.600.000đ
Video Marketing 21/9 Tối 3-5-7 3 buổi Đăng ký 2.000.000đ 1.600.000đ
Digital Marketing Bất động sản 28/09 Sáng/Chiều Cuối tuần 6 buổi Đăng ký 5.000.000đ 4.000.000đ
Digital Marketing hàng tiêu dùng 28/09 Sáng/Chiều Cuối tuần 6 buổi Đăng ký  5.000.000đ 4.000.000đ

Chính sách giảm học phí (*)

  1. Khóa chuyên viên Digital Marketing
  1. Khóa chuyên viên Digital Marketing Bất động sản
  1. Khóa chuyên viên Digital Marketing Hàng tiêu dùng
  1. Các khóa Digital thực chiến