LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC DIGITAL

Tìm khóa học

KHOÁ HỌC Khai giảng Ca Buổi học Thời lượng Tuyển sinh Học phí (*) Học phí giảm
Chuyên viên Digital Marketing  20/12 Sáng 2-4-6 2 tháng Đăng ký 8.000.000đ 7.200.000đ
22/12 Tối 3-5-7 2 tháng Đăng ký 8.000.000đ 7.200.000đ
03/12 Sáng 3-5-7 2 tháng Đăng ký 8.000.000đ 7.200.000đ
SEO & Adwords chuyên sâu 19/12 Sáng/Tối 246/357 6 buổi Đăng ký 4.000.000đ 3.200.000đ
Facebook chuyên sâu 14/12 Sáng/Tối 246/357 6 buổi Đăng ký 4.000.000đ 3.200.000đ
Thiết kế Web, WordPress 07/12 Tối 2-4-6 4 buổi Đăng ký 2.500.000đ 2.000.000đ
Đồ hoạ dành Marketer 24/12 Tối 3-5-7 3 buổi Đăng ký 2.000.000đ 1.600.000đ
Video Marketing 03/12 Sáng 3-5-7 3 buổi Đăng ký 2.000.000đ 1.600.000đ
Digital Marketing Bất động sản 15/12 Sáng/Chiều Cuối tuần 6 buổi Đăng ký 5.000.000đ 4.000.000đ
Digital Marketing hàng tiêu dùng 20/12 Sáng/Chiều Cuối tuần 6 buổi Đăng ký  5.000.000đ 4.000.000đ

Chính sách giảm học phí (*)

  1. Khóa chuyên viên Digital Marketing
  1. Khóa chuyên viên Digital Marketing Bất động sản
  1. Khóa chuyên viên Digital Marketing Hàng tiêu dùng
  1. Các khóa Digital thực chiến