LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC DIGITAL

Tìm khóa học

Khóa học

Khai giảng

Ca

Buổi

Thời lượng

Tuyển sinh

Học phí (*)

Học phí

Giảm học phí đóng 1 tuần trước khai giảng

Chuyên viên Digital Marketing 

06/7

Tối

2-4-6

2 tháng

Đăng ký

8.000.000đ

7.200.000đ

  14/7

Sáng

3-5-7

2 tháng

 

8.000.000đ

7.200.000đ

Video Marketing

30/6

Tối

3-5-7

4 buổi

 

2.500.000đ

2.000.000đ

Facebook Marketing

01/7

Sáng

2-4-6

5 buổi

Đăng ký

2.500.000đ

 

09/7

Tối

3-5-7

5 buổi

 

2.500.000đ

 

Web Marketing

29/06

Tối

2-4-6

4 buổi

 

2.500.000đ

 

Digital Marketing Bất động sản

30/06

Tối

3-5-7

 6 buổi

Đăng ký

5.000.000đ

4.000.000đ

Digital Marketing hàng tiêu dùng

30/06

Tối

3-5-7

6 buổi

Đăng ký 

5.000.000đ

4.000.000đ

Chính sách giảm học phí (*)

1. Khóa chuyên viên Digital Marketing

2. Khóa chuyên viên Digital Marketing Bất động sản

3. Khóa chuyên viên Digital Marketing Hàng tiêu dùng

4. Các khóa Digital thực chiến

    • Giảm 20% khi đóng học phí 
    • Không áp dụng khuyến mãi cộng dồn