Sách hay Digital Marketing cập nhật 2020

sách Digital

Sách hay về Digital Marketing, sách chuyển đổi số được cập nhật số liệu thống kê năm 2020 được Viện Digital Bách Khoa chia sẻ gồm 10 đầu sách hay.

1. Tương lai ngành bán lẻ Việt Nam hướng tới Omnichannel
2. Dự đoán nền kinh tế số Việt Nam hướng tới giai đoạn 2030 – 2045
3. Báo cáo tăng trưởng thị trường IT Việt Nam
4. Báo cáo tác động của bất động sản lên nền công nghiệp Việt Nam 2020
5. Báo cáo dự đoán làn sóng tương lai cho các doanh nghiệp F&B 2021
6. Báo cáo tốc độ phát triển của các làn sóng công nghệ 2020
7. Tổng quan thị trường và người tiêu dùng Việt Nam 2020
8. Báo cáo tốc độ phát triển ngân hàng số tại Việt Nam 2020
9. Dự đoán tương lai và xu hướng phát triển công nghệ tài chính: AI & Blockchain

FORM DOWNLOAD SÁCH ONLINE

    SÁCH DIGITAL CẬP NHẬT SỐ LIỆU ĐẾN HẾT NĂM 2020