Hơn 50 bạn tham dự khóa huấn luyện bán hàng Amazon dành cho người Việt

Ngày 14/11, tại Viện Digital Bách Khoa hơn 50 bạn tham dự khóa huấn luyện bán hàng Amazon thực chiến để có cơ hội với hàng loạt thủ tục bán hàng Việt lên sàn Amazon. Các bạn tham dự hầu hết là chủ sản phẩm hay chỉ là có ý tưởng sản phẩm muốn mở […]

Người Việt nên bán hàng gì Amazon?

Người Việt bán hàng trên Amazon đang là nhu cầu lớn trong thời buổi giao thương toàn cầu nhằm tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Tuy nhiên, để bán hàng trên Amazon thì bạn nên biết được nhu cầu, thị hiếu, xu hướng của khách hàng và nghiên cứu đối thủ trên thị trường là […]