10 cập nhật Facebook bạn cần biết cho năm 2020

Bắt đầu năm 2020 Facebook sẽ có thay đổi mã đã áp dụng dần từ cuối 2019 như news feed chỉ có 3 dòng, FB Page sẽ không thể gửi tin nhắn ngoài khoảng thời gian 24 giờ… Học viện Digital Bách Khoa chia sẻ 10 cập nhật bạn nên cập nhật sự thay đổi […]