5 bước để chạy Facebook Ads 10-15k/1 đơn hàng không hề khó

chạy Facebook Ads

Hiện nhiều bạn chạy quảng cáo Facebook nhưng chi phí phát sinh rất lớn nhưng chưa ra đơn hàng và chưa biết chi phí trung bình cho 1 đơn hàng là bao nhiều. Học viện Digital chia sẽ chạy chạy Facebook Ads 10-15k/1 đơn hàng không hề khó và ĐÃ TEST trong vòng 2 tuần, […]