Xem 3 chỉ số này bạn sẽ “khám bệnh” doanh nghiệp

chỉ số Digital

Việc đo lường và phân tích các số liệu đối với thành công của doanh nghiệp mà nói cũng quan trọng không kém việc tinh chỉnh các sản phẩm, điều chỉnh thông điệp truyền thông hay chăm sóc khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đang diễn ra. Có thể bạn quan […]