Giảng viên Trần Khánh Tùng

Giảng viên Digital

Thầy tốt nghiệp Thạc sĩ Marketing tại ĐH Sorbonne Paris vào năm 2010 và hiện đang giữ chức vụ Marketing Director trong một công ty truyền thông. Sau 8 năm hoạt động trong ngành Sales, thầy chuyển sang làm Giám Đốc Galaxy Group và Giám đốc Marketing kênh truyền hình YanTV, Giám đốc Marketing của […]