Thấu hiểu hành vi khách hàng trên mạng xã hội

hành vi digital marketing

Mạng xã hội đang dần trở thành một “marketplace” quan trọng đối với mọi thương hiệu. Tuy nhiên, liệu marketers có hiểu khách hàng đang thực sự làm gì trên mạng xã hội? Có thể bạn quan tâm:Top 5 đồ án Digital Brandname SV năm 1 hệ Cử nhân Digital Marketing4 nhóm mẫu và 299 […]