4 yếu tố Infographic trong chiến lược Content Marketing

Mọi người đang bị quá tải với lượng thông tin phải tiếp nhận ngày này – qua cả những cách chủ động và bị động. Vì lẽ đó, các chuyên gia tiếp thị cần chú ý tới những chiến lược nội dung sao cho khác biệt và thu hút được sự chú ý của người […]