Kế hoạch Marketing phù hợp cho khởi sự kinh doanh

kế hoạch Digital

Khi bạn muốn kinh doanh, điều đầu tiên cần làm là chọn ra 3 đến 5 đơn vị tương tự để trải nghiệm chất lượng, dịch vụ, sản phẩm cũng như phân tích điểm được và chưa được của họ để từ đó #định_vị_khách_hàng và #thiết_lập_điểm_khác_biệt cho mình để từ đó lập ra bảng #kế_hoạch_marketing […]