10 cách bắt được khách hàng tiềm năng Facebook

khách hàng FB

10 cách này sẽ giúp bạn nắm bắt được khách hàng tiềm năng của mình trên Facebook dù là trực tiếp hay gián tiếp được Học viện Digital Bách Khoa chia sẽ. Nhưng làm thế nào để sử dụng Facebook cho việc thu hút khách hàng tiềm năng – những khách hàng có khả năng cao […]