7 bước làm thương hiệu với chi phí hợp lý [Phần 1]

làm thương hiệu

Trong thế giới tiếp thị, cụm từ “thương hiệu” được sử dụng rất nhiều – thương hiệu hàng đầu, thương hiệu cá nhân, nhận diện thương hiệu, v.v. Tuy nhiên, lại có rất nhiều tranh cãi xung quanh ý nghĩa của cụm từ này trong kinh doanh, trong đó phổ biến nhất là: xây dựng […]