7 công cụ xây dựng hệ thống Marketing Automation

Marketing Automation chính là một trong những xu thế mới nhất và hiệu quả nhất của kênh Digital Marketing. Bài viết này Viện Digital tổng hợp nhằm chia sẻ 7 công cụ xây dựng hệ thống  Marketing tự động được đội ngũ A1Digihub sưu tập từ những trải nghiệm của Woopra – một trong những […]