5 xu thế quảng cáo Digital Marketing “lên ngôi” cuối 2020, đầu 2021

quảng cáo Digital Marketing

Từ tháng 9/2020, Facebook thay đổi giao diện và cùng từ 2021 trong quảng cáo Digital Marketing sẽ tạo nhiều khác biệt cho các Marketer, liệu bạn chú ý để bắt kịp xu hướng để không bị lỗi thời?  Học viện Digital Bach Khoa phân tích 5 xu hướng quảng cáo Digital Marketing “lên ngôi” […]