10 điều NÊN và 5 điều KHÔNG NÊN khi quảng cáo từ người gây ảnh hưởng

quảng cáo từ người gây ảnh hưởng

Quảng cáo từ người gây ảnh hưởng hay còn gọi là “Influencer” từ là  bất kỳ người dùng Online nào đều có khả năng trở thành người có sức tác động đến tiến trình PR, quảng cáo thông qua lời hay ý tốt của những cá nhân có tầm ảnh hưởng rộng trên mạng xã […]