Quảng cáo YouTube chỉ 6,662đ/1.000 lượt xem liệu bạn có bỏ qua?

Theo thống kê kê tháng 1/2020 từ FFF thì cho phí CPM cho 1.000 lượt hiển thị chị 6.662đ và chỉ 2.208đ/1 click quảng cáo, vậy liệu bạn đầu tư quảng cáo trên Youtube. Sau đây, làm chia sẻ từ Học viện Digital Bách Khoa về quảng cáo Youtube Ads tại khóa học Digital Marketing […]