Tiếp thị lại – Hãy cho cơ hội người mình yêu cơ hội thứ 2

Tiếp thị lại

Theo thống kê thì 96% người dùng vào website mà không chuyển đổi 70% người dùng cho vào giỏ rồi không mua nữa 49% tham khảo 2-3 trang khác nhau trước khi mua hàng Vậy tiếp thị lại hoạt động như thế nào? Tiếp Thị Lại Tĩnh là gì? Thu hút lại người dùng trước […]