11 công việc để phân biệt Brand marketing vs Trade marketing

phân biệt Brand marketing vs Trade marketing

Khái niệm trade marketing được hiểu là các hoạt động tiếp thị hỗ trợ trực tiếp cho công việc bán hàng. Trade marketing thực hiện những chương trình truyền thông tại chính các điểm bán lẻ. Có thể bạn quan tâm:Top 5 đồ án Digital Brandname SV năm 1 hệ Cử nhân Digital Marketing4 nhóm […]