Ai cũng xem YouTube TV, vậy đâu là video click xem?

YouTube TV

Hiện TV nhà bạn thì hầu hết thời lượng là xem Youtube TV vì trên thực tế, thời gian xem YouTube trên 30 phút trên màn hình TV tại Mỹ đã tăng hơn 90% trong khoảng thời gian 12 tháng qua. Viện Digital chia sẻ góc nhìn quảng cáo trên Youtube TV. Có thể bạn […]