Giảng viên NGUYỄN THANH ĐIỀN

Thầy Điền là chuyên gia đào tạo website bằng WordPress và nổi tiếng với các khóa học thiết kế web trên Youtube với Kênh Nguyễn Thanh Điền https://www.youtube.com/thanhdienbt

Cử nhân Sư phạm TP.HCM iện thầy đang làm tại lập trình SAP Việt Nam và giảng dạy tại Hùng Vương Tech. Thầy có gần 10 năm kinh nghiệm lập trình website mã nguồn mở trên nền tảng Joomla, WordPress