Tiếp thị lại – Hãy cho cơ hội người mình yêu cơ hội thứ 2

Tiếp thị lại

Theo thống kê thì

 • 96% người dùng vào website mà không chuyển đổi
 • 70% người dùng cho vào giỏ rồi không mua nữa
 • 49% tham khảo 2-3 trang khác nhau trước khi mua hàng

Vậy tiếp thị lại hoạt động như thế nào?

Tiếp Thị Lại Tĩnh là gì?

Thu hút lại người dùng trước đây đã truy cập vào trang web của bạn và hiển thị quảng cáo có liên quan trên web

Tiếp thị lại

 1. Tiếp cận khách hàng với thông điệp liên quan: Điều chỉnh thông điệp phù hợp với từng tập khách hàng.
 2. Mẫu quảng cáo bắt mắt và có liên quan:  Tạo văn bản, hiển thị và quảng cáo động trong vài giây với công cụ đơn giản của Google.
 3. Tăng phạm vi tiếp cận: Tăng cường tìm kiếm và hiển thị bổ sung các chiến dịch sử dụng danh sách đối tượng của bạn.

Ví dụ điển hình tiếp thị lại khi quảng cáo khác nhau cho các đối tượng khác nhau

Để Tiếp Thị Lại Tĩnh Thành Công

 • Các tips giúp bạn tạo một chiến dịch tiếp thị lại tính hiệu quả
 • Không dùng ghép với các hình thức nhắm mục tiêu khác (ngôn ngữ, nhân khẩu học, vị trí địa lý…)
 • Nhắm mục tiêu: mọi ngôn ngữ, mọi vị trí (nếu phù hợp)
 • Không nên sử dụng giới hạn tần suất
 • Sử dụng Xoay vòng quảng cáo cáo “Tối ưu hoá cho chuyển đổi”
 • Đảm bảo phủ hết các kích cỡ quảng cáo phổ biến + có quảng cáo chữ
 • Loại trừ list những khách hàng đã mua/ sign up (nếu phù hợp)

Giới thiệu về Quảng Cáo Đáp Ứng

Tiếp Thị Lại Động

Thu hút lại người dùng trước đây đã truy cập trang web của bạn và hiển thị các sản phẩm họ đã xem trong quảng cáo

Tiếp thị lại động

Càng Cá Nhân Hoá, Càng Hiệu Quả

Xem toàn bộ slide hướng dẫn về Google Re-Marketing

Tiep thi lai GDN2.0

 

Theo Học viện Quốc tế Digital Bách Khoa (Viết bởi Thạc sỹ Nguyễn Hữu Phát)
Vui lòng copy ghi rõ nguồn