Top 5 đồ án Digital Marketing bảo vệ thành công tháng 12/2021

Đồ án Digital tháng 12

Top 5 đồ án Digital Marketing bảo vệ thành công ngày 17/12/2021 các bạn khóa Chuyên viên Digital Marketing 21DM49 với các đề tại về chuỗi nhà hàng, bất động sản, hệ thống pharma, thời trang… Sau đây là 5 đồ án Digital Marketing nổi bật

Digital Marketing chuỗi hệ thống Bò hàu sốt Zozo

Digital Marketing chuỗi nhà thuốc Trung Nghĩa Pharma

  • Bạn Phạm Trong Nghĩa học Online tại Vĩnh Long với đồ án tập trung Digital Marketing làm mới thương hiệu, duy trì khách hàng chuyển đổi sang kênh Digital giúp viral chuỗi nhà thuốc tại Vĩnh Long
  • Chi tiết đồ án tại link https://hocviendigital.edu.vn/digital-marketing-trung-nghia-pharma

Digital Marketing dự án Sky View bạn Bảo Châu

Digital Marketing dự án Cocovan Kitchen bạn Minh Nguyệt ở Hội An

Digital Marketing nhãn hiệu thời trang Nam – Diggers Clothing bạn Nguyễn Công Hiếu

Để xem tất cả các đồ án Digital Marketing của SV Học viện Bách Khoa tại link https://hocviendigital.edu.vn/featured_item_category/do-an-digital-marketing/

Theo Thạc sỹ Nguyễn Hữu Phát